Ψυχρομετρικός χάρτης

Ψυχρομετρικός χάρτης

Υψόμετρο Θερμοκρασία (Dry bulb temperature, oC) Σχετική υγρασία % (Relative humidity, %) Απόλυτη υγρασία (Kg H2O/Kg Air) Θερμοκρασία (Wet bulb temperature, oC) Σημείο δρόσου (Dew-point temperature, oC) Πίεση υδρατμών (Partial pressure of water vapor, PSI) Ενθαλπία (Moist air enthalpy, J/Kg) Ειδικός όγκος υγρού αέρα (Specific volume of moist air, m3/Kg)