Αρχική


geniusengineer logo

Το genius ηλεκτρονικό γραφείο για το μηχανικό

Επισκέπτες

Απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση σε βασικά εργαλεία υπολογισμών για όλους.

Περισσότερα

Εγγραφή

Επιπλέον δυνατότητες εξαγωγής αποτελεσμάτων για εγγεγραμένους χρήστες.

Περισσότερα

Εργασίες

Σύνταξη εργασιών και παραγωγή αποτελεσμάτων.

Περισσότερα

Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας

Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας U δομικών στοιχείων (αδιαφανών/διαφανών).

Περισσότερα
Νεο

Κόστος υλικών θερμοπρόσοψης

Προμέτρηση και προϋπολογισμός υλικών για την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε κατακόρυφα στοιχεία.

Περισσότερα
Νεο

Έλεγχος αρχείων για λάθη

Λογικοί έλεγχοι αρχείων xml ενεργειακής επιθεώρησης για την αποφυγή λάθους (μεγάλες τιμές, σύγκριση μεταξύ τιμών).

Περισσότερα

Έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης συστημάτων

Υπολογισμός συντελεστή απόδοσης συστημάτων λέβητα-καυστήρα, ΑΘ και τοπικών μονάδων.

Περισσότερα
Νεο

Διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών

Υπολογισμός επιφάνειας Φ/Β και χωρητικότητας συσσωρευτών αυτόνομων και διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων.

Περισσότερα

Διαστασιολόγηση ηλιακών συλλεκτών

Υπολογισμός και διαστασιολόγηση ηλιοθερμικών συστημάτων με τη μέθοδο f-charts και σχετικές παραδοχές.

Περισσότερα

Εργαλεία με συνδρομή για Ενεργειακούς Επιθεωρητές & εγκαταστάτες Φ/Β

Photo Photo
Εισαγωγή μοντέλου κτιρίου σε δέντρο, χωρίς σχεδίαση (ζώνες, όροφοι, χώροι, δάπεδα, οροφές, τοιχοποιίες, ανοίγματα).
Έλεγχος κατασκευής μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης.
Προμετρήσεις επιφανειών και υλικών ανά είδος (πχ πόρτες, παράθυρα κ.α.).
Τμηματοποίηση πολυκατοικιών ανά Σ.Ο.Ι.
Θεωρητικά συστήματα για αυτόματη εισαγωγή.
Υπολογισμός ελάχιστων απαιτήσεων συστημάτων κατά την εισαγωγή.
Παραγωγή xml για χρήση στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
Παραγωγή συμφωνητικών, εντύπων και αρχείου φακέλου.
Παραγωγή σκαριφημάτων.
Pgen θέρμανσης (4.1) - ψύξης (4.6) αυτόματα.
Σενάρια με υπολογισμό Pgen (Και στα 3 σενάρια. Και σε τμήμα κτιρίου).
Έλεγχος για λογικά λάθη στο παραγόμενο αρχείο.
Έλεγχος για ασυμβίβαστα από λοιπές εργασίες που εκτελείτε
Υπολογισμός ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών και χωρητικότητας συσσωρευτών αυτόνομών-διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Εργαλεία χωρίς χρέωση για μηχανικούς

Βιβλιοθήκες
Κ.Εν.Α.Κ.
Πυρασφαλείας
Ασφάλειας και Υγείας
Περιβαλλοντικές διατάξεις
Δωρεάν εργαλεία
Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων (U, Uw, U')
Συστημάτων (έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης, n, SCOP, SEER, f-charts)
Ηλιακή τροχιά, ψυχρομετρικός χάρτης
Εμβαδού/όγκου (E, V)
Σκιάσεων (Fhor,Fov,Ffin,Fovt,Fsh)
Κόστους ριζικής ανακαίνισης
Μοριοδότησης Εξοικονομώ
Ελάχιστων ΜΑΠ ανά ειδικότητα του εργαζομένου
Διατάξεις υπολογισμού κτιρίων από άποψη πυρασφάλειας
Με εγγραφή
Εξαγωγή αρχείων από τους υπολογισμούς (pdf,docx,dxf)
Αρχείων xml (έλεγχος δομικών, εξαγωγή σεναρίων, διόρθωση προσαρτημάτων)