Βιβλιοθήκη θερμογεφυρών

ΚΕΝΑΚ - Θερμογέφυρες - ΤΟΤΕΕ-20701-2

Θερμογέφυρες εξωτερικής γωνίας (οριζόντια τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες εσωτερικής γωνίας (οριζόντια τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες ενώσεων δομικών στοιχείων (οριζόντια τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες δώματος / οροφής σε προεξοχή (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή / δαπέδου επάνω από πυλωτή (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες σε οροφή σε εσοχή (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες σε δάπεδο σε εσοχή (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες σε ενδιάμεσο δάπεδο (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες δαπέδου που εδράζεται στο έδοφος (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες περιδέσμου ενίσχυσης (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες σε λαμπά κουφώματος (οριζόντια τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -

Θερμογέφυρες σε ανωκάσι/κατωκάσι κουφώματος (κατακόρυφη τομή)

Όνομα y Σκαρίφημα -
Όνομα y Σκαρίφημα -